Alfred I Jensen, 1997 Udstilling i Skelby

Vindheimar, 29. maj 2009

CV for maleren og grafikeren
Alfred Immanuel Jensen

(Opdatering af Weilbach)

Alfred I. Jensen (AIJ) blev født 18.september 1917 på Nørrebro i København. Han døde 3. december 2006 i sit hjem, Vindheimar, Næsby pr. Glumsø, og ligger begravet på Næsby Kirkegård.

AIJ blev gift 1.gang i København 31. august 1952 med maleren Maria H. Òlafsdóttir, født 6. maj 1921 i Tálknafjördur, Vestfjordene, Island. Maria døde 24. juli 1979 i hendes og Alfreds hjem på Frederiksberg, København, og hun ligger begravet samme sted som han.

Han blev gift 2. gang i Tappernøje 8. januar 1981 med jordemoder, cand.mag. Jytte Aa. Møller, født 8. januar 1938 på Frederiksberg, København.

AIJ blev far til 3 døtre: Johanne Maria Jensen, født 21. august 1953, Valdis Elsebet Jensen, født 19. maj 1957, og Lærke Marie Jensen, født 20. marts 1981.

Biografi

Alfred I. Jensens liv som kunstner kan opdeles i 3 hinanden overlappende perioder: læring, modning og nye resultater.

Læringsperioden begyndte allerede da han som barn ikke kunne lade være med at tegne og tegne og tegne. Og det uanset at blyant og papir var en uhørt luksus for en søn af en sporvognskonduktør (senere vognstyrer) og en smørre­brøds­jomfru (herefter husmor) med 11 børn i en 2½ værelses lejlighed på det indre Nørrebro. I første periode arbejdede AIJ først og fremmest med tegning og grafik. Han gik på Kunsthåndværkerskolen 1936-39, og i 1943 blev han optaget på malerskolen på Det Kgl. Kunstakademi, hvor han først uddannede sig indtil 1950 og senere gik på frescoskolen 1955-62. Da han i 1952 flyttede hjemmefra og blev gift med kollegaen Maria H. Òlafsdóttir, var han 5 år inde i næste ­periode.

Modningsperioden begyndte i oktober 1947, hvor han havde været i udlandet første gang, og hvor han sammen med 6 kammerater fra akademiet stiftede Kunstnersammenslutningen SE, statsanerkendt fra 1959 (fra og med 1956: Kunstnergruppen SE).

I denne periode arbejdede han videre med grafikken, men i stigende grad med naturalistiske oliemalerier. Han påbegyndte og udviklede også de mikroskopistudier af geologisk stenslib, der danner grundlag for hans mere abstrakte oliemalerier. I 1960’erne opfandt han en brændebillede-teknik. Han anvendte fx cigarkasselåg, afskallede paneler, kasserede køkkendøre, gulvplanker, mv., som han ”tegnede på” med solstråler gennem brændeglas eller med gasflamme.

Anden periode sluttede i 1983, da han blev nødsaget til at sætte sin drøm på standby om et kunstmuseum for Kunstnergruppen SE i hans hus Vindheimar i Næsby. Udslagsgivende var, at hans brors, maleren Svend Immanuels, testamentering til ham – og dermed til SE – blev omstødt.

Himmerigets Port

Nye resultater startede i 1969, hvor AIJ udstillede sit første store brændebillede Himmerigets Port i SE på Charlottenborg: Indtil da havde han kun eksperimenteret med mindre brændebilleder. Op igennem 60’erne fik SE godt fat i publikum, og ved udstillingerne i 70’erne mønstrede SE 10-12 kunstnere hvert år. Et af årene fyldte de hele Charlottenborgs udstillingsareal.

I 1977 skulle Charlottenborg gennem en større ombygning, og SE-formanden indså, at tiden for de mindre kunstnergrupper på Charlottenborg var ved at rinde ud. SE holdt sin sidste Charlottenborgudstilling i 1976, og i 1983 bestemte AIJ sig for helt at indstille sin udstillings-virksomhed og i stedet anvende den tilbageværende tid på at skabe nye resultater i sin kunst. Han afsluttede selv den tredje periode i 2001 med sit naturalistiske oliemaleri, Billedet i billedet, i billedet, i …. evighed.

 

 I løbet af 60’erne havde AIJ som formand for Kunstnergruppen SE fået gode pressekontakter, og i 1975 blev han tippet til Ole Michelsen af Haldur Sigurdsson. Samme år producerede Ole Michelsen sin første store radioudsendelse med AIJ, Kunsten at være fattig. Det blev til et livslangt venskab mellem ham og Alfred og til mange flere udsendelser, bl.a. en række kvart-i-ni-udsendelser i 80’erne under fællestitlen Noget om den levende natur.
Sammenhæng
Alfred I. Jensens 3 kunst- og livsperioder er bundet sammen af hans tilknytning til egnen syd for Susåen. Han var kun 7 år, da han første gang kom til Aagaarden i Næsby som københavnerferiebarn, og han var så heldig at få lov at komme igen de følgende 9 somre. For drengen fra det indre Nørrebro blev synet og lydene af naturen – fuglene, himlen og skyerne over de sjællandske herregårdsmarker – en skelsættende oplevelse. Senere blev det en værdifuld udfordring for den modne kunstner igennem de vekslende årstider at formidle vejrets særlige lysvirkninger på denne egn i maleri og grafik.
I begyndelsen af 1950’erne var han og Maria et par gange taget på tegne- og teltture til Susåen, og i 1963 købte de nabohuset til Aagaarden, det faldefærdige smedehus. De næste mange somre satte de det i stand og gav det navnet Vindheimar efter Marias fødehjem på Island. Fra og med 1977 arbejdede han her på fuld tid med sin kunst. Hans samling af malerier, grafik, tegninger, skitser, SE-kataloger, SE-plakater, og dagbøger, breve, mv. befinder sig stadig i kunstnerhjemmet Vindheimar.
Litteratur
Vindheimar, film af V. Ósvaldurson Knudsen, Reykjavik (1975); Ole Michelsen: Kunsten at være fattig (1975, DRs arkiv); samme: En uge før bulldozeren (1978, smst.); Og døden kom (1980, smst.); Valdis Jensen: Blandt heste ved Susåen (video, 1990); Bente Holm Nielsen: Video (1991).
Der er foreløbig registreret og indscannet 200 anmeldelser, interviews og noter om Kunstnergruppen >SE<´s udstillinger fra forskellige aviser. Der findes yderligere 100.
SE-katalogerne fra 1948-76 er en vigtig kilde til oplysning om AIJ og hans værk.
Journalisten og maleren Kirsten Murhart www.murhart.dk skrev i år 2000 en bog om AIJ på baggrund af båndede samtaler med ham gennem et par år. Bogen er ikke færdigredigeret, men dele er citeret på AIJ’s hjemmeside.AIJ’s hjemmeside har webadresserne www.alfredijensen.dk og www.alfredjensen.dk .
Registreringen med billeder, billedoplysninger, katalogoplysninger, anmeldelser, m.v. kan tilsendes på et USB-stik.
24 af AIJs træsnit kan ses på www.image2use.dk.
Uddannelse
1936-39: Kunsthåndværkerskolen i København.
1943-62: Det kgl. Kunstakademi, København. Sigurd Wandels malerskole (1943-44), Aksel Jørgensens malerskole og grafiske skole (1944-50), Elof Risebyes mosaik- og fresco-skole (1955-62).
Rejser og udlandsophold
1947 Studierejse til Holland.
1948 Studierejse til Paris, AIJ rejseleder for det islandske hold.
1949 Færøerne, Suderøy (3 mdr.). Arbejdet med grafik og maleri, samt undervisning af skolebørn.
1951 Island (3 mdr.), indbudt til at undervise i grafik på Handidaskólin i Reykjavik.
1961 San Cataldo. Italien. Stipendium (1 md.).
1968 San Cataldo. Italien. Stipendium (1 md.).
1975 San Cataldo, Italien (1 md.). Studeret fresco og mosaik ved alle 3 ophold.
1986 Norge (1 md.) Tegning og studier af fugle og planter.
Stillinger og hverv
Oktober 1947: stifter af Kunstnersammenslutningen SE, (fra 1956: Kunstnergruppen SE) sammen med Karl Heilesen, Bent Høyrup, Regnar Jensen, Christian Magle, Elsebet Schütze og Helmer Senstius, (Maria Hugrun Ólafsdóttir medlem fra 1951, Svend Immanuel medlem fra 1961).
Formand for Kunstnergruppen SE (1947-76, statsanerkendelse 1959).
Medlem af Kunstnersamfundet (sidst i 2004-udgivelsen).
Medlem af Grafisk Kunstnersamfund, Sølvgade 23, København
Indehaver af Kunstforlaget Graficus fra og med 1952.
Underviser i kunstforståelse (1955-70) FOF, Rysensteen Gymnasium, København.
Udsendelsesserie i Danmarks Radio: ”Noget om den levende natur”, med Ole (Bogart) Michelsen som producer (kvart-i-ni, i alt ca. 30 udsendelser, genudsendt flere gange).
Udstillingsvirksomhed i Vindheimar (1977-80 – et forsøg på videreførelse af Kunstnergruppen SE).
Leder af studiekredsen, ”Samtaler om billedkunst” (1992-96), Susåskolen, Skelby pr. Herlufmagle
Stipendier og udmærkelser
1926-39 Søndergaard 1944, 1946: Løvtorp
1945-46, 1948, 1953-54: Koefoed
1951: V.H. Michaelsens Legat for unge tegnere
1951: Ronge 1957: Gerda Iversen
1957, 1962: Suhr 1962: Forfatterinden Emma Bærentzen, f. Zoffmann
1959, 1961: Akademiet
1960: Købke
1968-74: Statens Kunstfond
1973: Sødring
Udsmykningsforslag: ”Mosaikarbejde til Privatbankens Hovedsæde”,
1960, tildelt førstepræmie, ”Afrikansk elefant i Zoo”,
1961, linoleum, ”To børn kører i legepladskarrusel”,
1961, linoleum.
Værker
”Fortælling om kål, 6 træsnit” (1948, Kobberstiksamlingen),
”11 træsnit fra Færøerne” (1950, Kobberstik­samlingen),
”Hvad en fuld mand føler” olie (1950),
”Midnatssol over Reykjavik” farve-træsnit (1952 Kobberstiksamlingen),
”Året” 13 træsnit (1953),
”Dronning Louises Bro” farve-træsnit (1954 Kobberstiksamlingen),
”Jesper Morgenhane” farve-træsnit (1955),
”Jydsk tyrekalv” farve-linoliumssnit (1957, Kobberstiksamlingen),
”Eva træder på slangen” fresco (1958, Skottegårdens Fødeklinik, Kastrup, nedhugget omkring 1970 ),
”Skyet solnedgang” olie (1960, Undervisningsministeriet),
”4 tegninger fra San Cataldo” (1961 Undervisningsministeriet),
”Is-ødet” mikroskopi/stenslib, olie (1963, Carlsberg Museet),
”Det gyldne 1-2-3” mikroskopi (1965),
”Flugten til Ægypten” olie som brænde­billede (1967),
”Bagsiden af Smedjen” olie (1967, Ny Carlsbergfondet),
”Nat i engen” olie (1968 Statens Kunstfond),
”Morgen i engen” (1968 Statens Kunstfond),
”Himmerigets Port” brændebillede (1969),
”Vinter ved Susåen” brændebillede (1970),
”Der var engang en bro” (1971 Ny Carlsbergfondet),
”Sne på bondens mark” olie (1971 Statens Kunstfond),
”Islandsk oplevelse” brændebillede (1971),
”Våde novembermarker” olie (1972 Fuglsang Kunstmuseum),
”Isblåt jøkelvand” mikroskopi (1974), ”Hvornår kommer du igen?
”olie (1975, Statens Kunstfond, ophængt i Snaps­tinget, Christians­borg),
”Troldestak” olie (1975 Statens Kunstfond),
”Frostmarker” olie (1976 Statens Kunstfond),
”Jyttes anbefalinger til ve- og fødestillinger” serie i 10 grafiske blade eller som postkort (1981-82),
”Rodet er i orden” olie (1984),
“Elof Risebye 2 sole” olie (1985),
”Den store hvide flok…” olie (1986), De 4 oliemalerier:
”Gammeltogslidt – nytogubrugt”,
”Gør døren hvid”,
”Nå, men vi ses, farvel”, og
”Koloristisk overtonesang” olie (1986-87),
”Fadervor – set indefra” olie (1988),
”I al sin glans nu stråler solen” olie (1988),
”Slutscenen i Carl Th. Drejers film Gertrud” olie (1990),
”Fra grå til knaldblå” olie (1992),
”Fra grå til gylden” olie (1993),
”Carl Nielsen kvintet, 1, 2, 3, 4 og 5” olie (1995),
”Besættelse”,
”Betaling” og Befrielse” olie (1996),
 ”Ved Susåen, set mod Broby” olie (1998),
”Sabbatshvile 1, 2 og 3” olie (1998-99)(Københavns Bymuseum),
”Elementært 1,2,3 og 4” olie (2000),
”Billedet i billedet, i … evighed” olie (2001).
Grafisk værk, Året i tekst og billeder.

Skriftlige arbejder:

Året i tekst og træsnit (1953, Politikens Søndagstillæg, samt Grafisk Cirkels Publ.99)

Fra San Cataldo (1961 tekst af Arthur Arnholtz, med forside-vignet af Karen-Marie Arnholtz med tegninger af Alfred Jensen, Borgens Forlag)

Steinn Steinarr (1908-58)’s digt Tiden og vandet (1965, AIJ: oversættelse og signerede original-træsnit, Marselis Tryk, Århus)

Kunstnergruppen SEs kataloger 1948-76.